fbpx

Hvordan konvertere samfunnsproblemer til nye forretningsmuligheter

Klimaendringene utfordrer etablerte modeller for forbruk og produksjon. Ny teknologi stimulerer fremveksten av revolusjonerende forretningsmodeller, nye partnerskap og arbeidsmetoder. Problemer som før ble håndtert av myndighetene gir nå grobunn for fremtidens vekstselskaper. Dette foredraget handler om hvilke grep man må ta for å posisjonere seg for en utvikling som stiller nye krav til bærekraftige forretningsmodeller – og hvordan samfunnsproblemer kan være den viktigste kilden til nye forretningsmuligheter.